Αβραμόπουλος: Έως τέλος Σεπτεμβρίου τα κράτη - μέλη πρέπει να έχουν ανταποκριθεί στις μετεγκαταστάσεις

Μήνυμα πως δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες για τα μέλη κράτη της ΕΕ ως προς τις μετεγκαταστάσεις, έστειλε ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένεια, Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το ζήτημα της εγχώριας ριζοσπαστικοποίησης (home-grown radicalisation), μετά και από τα γεγονότα του Λονδίνου, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία συμμετέχει και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας προσερχόμενος στο Συμβούλιο έστειλε μήνυμα πως στο θέμα της μετεγκατάστασης δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες. «Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ανταποκριθεί» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο σχετικά με τη μετανάστευση, η ΕΕ πρέπει να εργαστεί πάνω σε συγκεκριμένους πυλώνες:
1) Οι πόρτες μας πρέπει να είναι ανοικτές για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας,
2) Η επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής,
3) Η ενίσχυση των εξωτερικών μας συνόρων,
4) Η συνεργασία με τρίτες χώρες.

Μάλιστα χαρακτήρισε τη συνεργασία με τρίτες χώρες ως τον πιο σημαντικό πυλώνα, επισημαίνοντας πως μόλις τρεις ημέρες πριν εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Μεσόγειο. «Δύο ημέρες μετά τη Διακήρυξη των ηγετών στη Ρώμη, είναι σαφές ότι αν θέλουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τη μετανάστευση πρέπει να συνεργαστούμε. Για να έχουμε μια υπεύθυνη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει τηρήσουμε όσα έχουμε συμφωνήσει. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρόκληση. Πρέπει να χτίσουμε μια ασφαλή Ευρώπη για όλους τους πολίτες μας» είπε ο Δ. Αβραμόπουλος προσθέτοντας πως οι υπουργοί θα εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τη μετεγκατάσταση και τη διάθεση εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO).

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί μετά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων του μηχανισμού του Δουβλίνου και της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, τα κοινά κριτήρια παροχής διεθνούς προστασίας, και την επανεγκατάσταση. Ο Δ. Αβραμόπουλος θα παρουσιάσει στους υπουργούς τη σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιστροφών, καθώς και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις επιστροφές.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, θα συζητηθεί η νομοθετική πρόοδος που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) και του Σύστηματος Εισόδου-Εξόδου (EES).