ΔΩΡΕΕΣ 
ΔΩΡΕΕΣ
Η οικογένεια Αντιγόνης Καραμήτσα, προσέφερε στον Ερυθρό Σταυρό 50 ευρώ, εις μνήμην του συζύγου και πατέρα Αλέξανδρου Καραμήτσα, με τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το θάνατό του.
- Η οικογένεια Σωτήρη Παιάνα και Μαρίνας Νταούλα, προσέφερε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Κρανιάς Ασπροποτάμου, στη μνήμη Παρασκευής (Λούλας) Παιάνα, με αφορμή την τέλεση 40ημερου μνημόσυνου.
- Η οικογένεια Βάσως Παιάνα και Μιχάλη Μιχαήλ προσέφερε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Κρανιάς Ασπροποτάμου, στη μνήμη Παρασκευής (Λούλας) Παιάνα, με αφορμή την τέλεση 40ημερου μνημόσυνου.