Αξιολογούν τον πλημμυρικό κίνδυνο οι τέσσερις Δήμοι του νομού μας

Ομόφωνα ενέκρινε το Δ.Σ. στην τελευταία του συνεδρίαση την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων της Π.Ε. και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου.

Ομόφωνα ενέκρινε το Δ.Σ. στην τελευταία του συνεδρίαση την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου στις περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση Διαχειριστικών Προτάσεων¨  Πιο συγκεκριμένα, αφορά τις  περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση Διαχειριστικών Προτάσεων.
 
Στοιχεία
Σύμφωνα με στοιχεία της εισήγησης, οι τέσσερις Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ήτοι οι Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας, προτίθενται να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων, ώστε από κοινού να αναθέσουν στο ίδρυμα αυτό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος που θα αποσκοπεί στην πειραματική εκτίμηση – αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου εντός των γεωγραφικών ορίων των παραπάνω ΟΤΑ, καθώς και στη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς μετέπειτα υλοποίηση διαχειριστικών προτάσεων αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού σε επίπεδο λεκανών απορροής των ποταμών Πηνειού, Ληθαίου, Πορταϊκού και Νεοχωρίτη.
Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί, όπως διευκρινίζεται, ότι με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιείται και η βασική προϋπόθεση των σχετικών προσκλήσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, αναφορικά με την επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τους, που αναμένεται να εκδοθούν σύντομα, τόσο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές των αντίστοιχων τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020.
Το όλο αντικείμενο της προγραμματικής αυτής σύμβασης προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις με αντίστοιχα παραδοτέα, συνολικού χρονικού διαστήματος ενός χρόνου από την υπογραφή της. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής αυτής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 94.240 ευρώ. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους Δήμους συμμετέχει ισόποσα στη χρηματοδότησή της με το ποσό των 23.560 ευρώ.