Έρχεται η προκήρυξη 10.000 θέσεων

Απομένουν μόνο λίγες λεπτομέρειες μέχρι την ημέρα που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε ΟΤΑ και υπηρεσίες του δημοσίου.

Απομένουν μόνο λίγες λεπτομέρειες μέχρι την ημέρα που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε ΟΤΑ και υπηρεσίες του δημοσίου.
Πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε να εξεταστούν από το υπουργείο, οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος των ενστάσεων και των προβλημάτων.
Πιθανόν την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, η σχετική πρόσκληση ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων, από τους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ήδη έχουν ξεκινήσει την σχετική προεργασία.
Στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το υπουργείο εργασίας, αφού αφορά μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες των ανέργων, δηλαδή, άτομα μεγάλης ηλικίας που έχουν μείνει για μεγάλο διάστημα, εκτός της παραγωγικής διαδικασίας.
Στόχος ΟΑΕΔ και υπουργείου, είναι μέσω του προγράμματος, να ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου, για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.
Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ με ποσά μέχρι και 600 ευρώ το μήνα για κάθε πρόσληψη μακροχρόνιου ανέργου, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).