Προχωρά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Αναδιαρθρώνονται οι οφειλές ιδιωτών
Στη σύσταση του μητρώου συντονιστών που θα χειρίζονται τις υποθέσεις αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού προχωρά η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Στη σύσταση του μητρώου συντονιστών που θα χειρίζονται τις υποθέσεις αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού προχωρά η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την επιλογή των 320 συντονιστών που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον πληθυσμό στις Περιφέρειες της χώρας, ξεκίνησε στις 19 Μαϊου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουνίου 2017, ώστε εντός Ιουλίου να γίνει η εκπαίδευσή τους στο αντικείμενό τους καθώς στις αρχές Αυγούστου ενεργοποιείται ο νόμος. Στο μητρώο θα εγγραφούν κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 ύστερα από αίτησή τους.
Σε ότι αφορά στην κατανομή των θέσεων ανά περιφέρεια, στη Θεσσαλία προβλέπονται 20 άτομα. Υπογραμμίζεται αν διαπιστωθεί ανάγκη επαύξησης του αριθμού των συντονιστών σε συγκεκριμένη Περιφέρεια, λόγω αυξημένου αριθμού αιτήσεων, θα υπάρχει δυνατότητα αύξησης του αριθμού.
Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές θα εκδοθεί σχετικός Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών. Περαιτέρω, αμέσως μετά τη δημιουργία του Μητρώου Συντονιστών και εντός του Ιουλίου 2017, θα λάβει χώρα εκπαίδευσή τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν κατάλληλα στα καθήκοντά τους.
Ο μεσολαβητής δεν προτείνει, απλώς τηρεί τη διαδικασία που υλοποιεί η επιχείρηση, η οποία μπορεί να προσκομίσει μελέτη με λύσεις, ενώ άλλες λύσεις μπορεί να προτείνει ο κάθε πιστωτής. Ακολουθεί συζήτηση και διαπραγμάτευση επί των προτάσεων και καταλήγουν σε κάποια ρύθμιση.
Αν και η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης δεν είναι υποχρεωτική, ο νόμος περιλαμβάνει κίνητρα και εχέγγυα ώστε να είναι συμφέρουσα η θετική έκβαση, όπως να κριθεί ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη, έχει επιπλέον κεφάλαιο για να πληρώνει χρέη και χωρίς αυτά θα λειτουργούσε χωρίς πρόβλημα, να έχει δηλαδή θετικό αποτέλεσμα προ φόρων. Βασική καινοτομία του νόμου, είναι ότι δεν απαιτείται η συμφωνία όλων των μερών, αλλά «αν συμφωνήσει η πλειοψηφία (για τα ποσά των χρεών), οι υπόλοιποι, ακόμη και αν διαφωνούν, επιβάλλεται η λύση σε όλους». Σε τελική φάση, η συμφωνία πηγαίνει σε δικαστή για να την επικυρώσει και να είναι υποχρεωτική για όλους.
Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ www.keyd.gov.gr στο σύνδεσμο Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Συντονιστών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευμένου διαμεσολαβητή.